Activiteiten die wij willen steunen

Door de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen is er een groeiende vraag naar mentoren. Tevens wordt er steeds meer een beroep gedaan op de ontwikkelde kennis een expertise rond het mentorschap. Mentorschap Nederland fungeert daardoor naast centrum voor ondersteuning steeds meer ook als een kennisnetwerk voor het steunen van familieleden die een vertegenwoordigende rol spelen.

De Stichting tot steun aan het mentorschap wil  extra middelen werven om de bekendheid en het bereik van het werk van Mentorschap Nederland , en de daarbij aangesloten stichtingen en mentoren, te vergroten. Meer bekendheid  heeft een tweezijdig effect. Mensen worden uitgedaagd om na te denken over het mentorschap voor kwetsbare mensen uit hun eigen omgeving en het heeft een wervend effect voor nieuwe vrijwillige mentoren.

Met de middelen die de stichting beschikbaar weet te maken worden verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals de voorbeelden hieronder.

1. Uitzending landelijke radiospotjes

In het kader van algemene promotie en voor de werving van nieuwe mentoren willen we landelijk radiospotjes uitzenden. Uit onze ervaring blijkt dat dit binnen een korte tijd veel nieuwe vrijwilligers oplevert. Dit wordt gecombineerd met regionale wervingscampagnes.

2. Extra scholingsaanbod

Voor mentoren, die bij de regionale stichtingen actief zijn en die zich extra willen verdiepen in vragen over goede zorg voor hun client, bijvoorbeeld communicatie en bejegening.

3. E-learning

De ontwikkeling en productie van e-learningmiddelen om via digitale weg de deskundigheid van mentoren te vergroten.

4.  Onderzoek om beschikbaarheid te vergroten

Op dit moment (medio 2019) loopt een verkenning of en hoe de stichting  samen met bedrijven, die werknemersvrijwilligerswerk willen steunen, vrijwillige inzet voor het mentorschap kan  bevorderen.

Door de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen is er een groeiende vraag naar mentoren. Tevens wordt er steeds meer een beroep gedaan op de ontwikkelde kennis een expertise rond het mentorschap. Mentorschap Nederland fungeert daardoor naast centrum voor ondersteuning steeds meer ook als een kennisnetwerk voor het steunen van familieleden die een vertegenwoordigende rol spelen.

De Stichting tot steun aan het mentorschap wil  extra middelen werven om de bekendheid en het bereik van het werk van Mentorschap Nederland , en de daarbij aangesloten stichtingen en mentoren, te vergroten. Meer bekendheid  heeft een tweezijdig effect. Mensen worden uitgedaagd om na te denken over het mentorschap voor kwetsbare mensen uit hun eigen omgeving en het heeft een wervend effect voor nieuwe vrijwillige mentoren.

Met de middelen die de stichting beschikbaar weet te maken worden verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals de voorbeelden hieronder.

1. Uitzending landelijke radiospotjes

In het kader van algemene promotie en voor de werving van nieuwe mentoren willen we landelijk radiospotjes uitzenden. Uit onze ervaring blijkt dat dit binnen een korte tijd veel nieuwe vrijwilligers oplevert. Dit wordt gecombineerd met regionale wervingscampagnes.

2. Extra scholingsaanbod

Voor mentoren, die bij de regionale stichtingen actief zijn en die zich extra willen verdiepen in vragen over goede zorg voor hun client, bijvoorbeeld communicatie en bejegening.

3. E-learning

De ontwikkeling en productie van e-learningmiddelen om via digitale weg de deskundigheid van mentoren te vergroten.

Op dit moment (medio 2019) loopt een verkenning of en hoe de stichting  samen met bedrijven, die werknemersvrijwilligerswerk willen steunen, vrijwillige inzet voor het mentorschap kan  bevorderen.