Activiteiten die wij willen steunen

Door de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen is er een groeiende vraag naar mentoren. Tevens wordt er steeds meer een beroep gedaan op de ontwikkelde kennis een expertise rond het mentorschap. Mentorschap Nederland fungeert daardoor naast centrum voor ondersteuning steeds meer ook als een kennisnetwerk voor het steunen van familieleden die een vertegenwoordigende rol spelen.

De Stichting tot steun aan het mentorschap wil  extra financiële middelen werven om het belang van het mentorschap een nog bredere bekendheid geven. Dit heeft een tweezijdig effect. Mensen worden uitgedaagd om na te denken over het mentorschap voor kwetsbare mensen uit hun eigen omgeving en het heeft een wervend effect voor nieuwe vrijwillige mentoren.

Met de extra middelen die de stichting kan bieden worden verschillende activiteiten uitgevoerd, die nu niet vanuit de reguliere financiële middelen kunnen worden gefinancierd. In concreto gaat het om:

1. Uitzending landelijke radiospotjes

In het kader van algemene promotie en voor de werving van nieuwe mentoren willen we landelijk radiospotjes uitzenden. Uit onze ervaring blijkt dat dit binnen een korte tijd veel nieuwe vrijwilligers oplevert. Dit wordt gecombineerd met regionale wervingscampagnes.

2. Dag van de Mentor

Voor het mogelijk maken van dit landelijke evenement, waarvoor alle mentoren van de regionale organisaties worden uitgenodigd, zoeken we aanvullende financiering. O.a. voor de organisatie van workshops en voor een gastspreker.

3. Extra scholingsaanbod

Voor mentoren, die bij de regionale stichtingen actief zijn en die zich extra willen verdiepen in vragen over goede zorg voor hun client, bijvoorbeeld communicatie en bejegening.

4. E-learning

De ontwikkeling en productie van e-learningmiddelen om via digitale weg de deskundigheid van mentoren te vergroten.