Hoe kunt u ons helpen?

Wilt u een donatie overmaken?
U kunt zelf een donatie overmaken op rekening NL67 ABNA 0566315327 t.n.v. Stichting tot steun aan mentorschap te Utrecht. Hiervoor kunt u ook ons donatieformulier gebruiken. De Stichting tot steun aan mentorschap is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkingsrechten. Dit betekent dat er over een grote gift geen belasting hoeft te worden betaald. De gift is volledig aftrekbaar volgens de voorwaarden, die de belastingdienst stelt. Bij voorbaat dank!

Nalatenschap
Het is ook mogelijk om de Stichting tot steun aan mentorschap als legataris in een testament op te nemen. De Stichting ontvangt bij overlijden dan het vastgestelde bedrag (legaat), dat in het testament is opgenomen. Het testament moet worden opgesteld door een notaris. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier, of via mevrouw C. Verkerk, directeur van Mentorschap Nederland.